HISTORIA

Firma TEKPUD® Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w sierpniu 1990 r. pod nazwą Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe i Usługowe. Nazwa TEKPUD® funkcjonuje od 1994 r., zaś od 1997 r. nazwa jest chroniona świadectwem ochronnym wydanym przez Urząd Patentowy R.P. jako znak słowno-graficzny. Od początku swojej działalności specjalizujemy się w produkcji opakowań z tektur wielowarstwowych.

W kolejnych latach działalności firmy stopniowo powiększaliśmy powierzchnię produkcyjno-magazynową, równocześnie inwestowaliśmy w zakup maszyn, o coraz wyższym poziomie technicznym i technologicznym. W roku 2003 nastąpiła zmiana formuły prawnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dynamiczny rozwój firmy nastąpił w ostatnich dziesięciu latach. Zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, tworząc nowoczesny podmiot gospodarczy. W tym czasie zostały zainstalowane nowoczesne linie produkcyjne sterowane komputerowo lub numerycznie renomowanych producentów światowych, między innymi:

  • linia do produkcji opakowań klapowych i fasonowych produkcji japońskiej ISOWA,
  • linia drukarsko-wykrawająca produkcji szwajcarskiej BOBST,
  • dwie linie składająco-sklejające niemieckich firm GUSHKY TENNESEMAN i JAGENBERG,
  • linia do produkcji opakowań klapowych tajwańskiej firmy MING WEI.
  • W czerwcu 2018 roku w firmie została zainstalowana linia drukarska 5 kolorów + lakier, drukująca w wysokiej rozdzielczości (HD).

Do nadruku fleksograficznego stosujemy ekologiczne farby wodne. W lipcu 2011 r. zainstalowaliśmy w firmie 2 nowoczesne wielofunkcyjne maszyny Box King i Auto Box, umożliwiające produkcję wielu różnych konstrukcji opakowań opartych na międzynarodowym katalogu FEFCO. Maszyna Box King pozwalają na produkowanie opakowań transportowych o dużych gabarytach z tektur siedmiowarstwowych – nowa generacja opakowań w Polsce. Różnorodny park maszynowy pozwala na dużą elastyczność działania, w pełni zaspokajając potrzeby rynku na różnego rodzaju konstrukcje opakowań.

Konstruktorzy i graficy tworzą opakowania zgodnie z życzeniami klientów – posiadamy w naszej bazie ok. 3 000 różnych wykrojników Wraz ze wzrostem wolumenu produkcji zwiększyło się zatrudnienie. Aktualnie w firmie TEKPUD® pracują 184 /w tym 100 osób niepełnosprawnych/ – zakład posiada status zakładu pracy chronionej od lipca 1999 r. Wiele osób niepełnosprawnych to świetni fachowcy w swoich dziedzinach zawodowych. Od 2000 r. w firmie działa System Zarządzania Jakością wg PN ISO 9002, a od roku 2003 wg PN ISO 9001, rozszerzony o projektowanie i transport potwierdzony Certyfikatami renomowanej firmy auditorskiej Bureau Veritas Quality International. Od 2003 r. firma posiada Certyfikat na recykling odpadów /jeden z pierwszych w branży/, wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy – Centrum Certyfikacji Opakowań – w Warszawie.

Potwierdzeniem niezawodności i jakości działania firmy TEKPUD® są uzyskane Wyróżnienia w konkursie "PODKARPACKA NAGRODA GOSPODARCZA" – ośmiokrotnie przyznana nagroda. Firma jest również ośmiokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY". Jesteśmy członkami POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ oraz STOWARZYSZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW JASŁA. Obszarem działania firmy TEKPUD® są województwa: podkarpackie, małopolskie, lubelskie.

Dostarczamy również opakowania do firm na Słowacji, nawiązana została także współpraca /barter/ z drukarnią we Lwowie. Aby sprostać współczesnym wyzwaniom jakie stawia rynek oraz mając na uwadze dalszy rozwój spółki, firma dostrzega konieczność zastosowania nowoczesnego systemu informatycznego B2B, który zapewni nam wyższą efektywność działania.