DOTACJE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego w postaci wielokierunkowych wózków widłowych wysokiego składowania

 TEKPUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Towarowa 24, 38-200 Jasło przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego w postaci wielokierunkowych wózków widłowych wysokiego składowania – 2 sztuk w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy TEKPUD w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii opakowań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0625/16.

Załączniki:
1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

 

 


Zapytanie ofertowe na dostawę środka trwałego w postaci wózka widłowego – 2 sztuk

TEKPUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Towarowa 24, 38-200 Jasło zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci wózka widłowego – 2 sztuk w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy TEKPUD w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii opakowań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0625/16.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe.
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 


Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego w postaci mieszalni farb

 

TEKPUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Towarowa 24, 38-200 Jasło przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego w postaci mieszalni farb w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy TEKPUD w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii opakowań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0625/16.

Załączniki:
1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

 


 Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego w postaci linii drukarskiej

 

TEKPUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Towarowa 24, 38-200 Jasło przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego w postaci linii drukarskiej w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy TEKPUD w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii opakowań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0625/16.

 

Załączniki:
1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.  

Zapytanie ofertowe na dostawę środka trwałego w postaci linii drukarskiej

 

TEKPUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Towarowa 24, 38-200 Jasło zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci linii drukarskiej w ramach projektu pn.
„Podwyższenie konkurencyjności firmy TEKPUD w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii opakowań”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0625/16.


Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe.
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 


Zapytanie ofertowe na dostawę środka trwałego w postaci mieszalni farb

 

TEKPUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Towarowa 24, 38-200 Jasło zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci mieszalni farb w ramach projektu pn.
„Podwyższenie konkurencyjności firmy TEKPUD w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii opakowań”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0625/16.


Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe.
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.